Uluslararası Kobi Şurası 2015

Fuar Adı: Uluslararası Kobi Şurası

Düzenlenme Tarihi: 23-25 Ekim 2015

Mekan: İstanbul Kongre Merkezi / İstanbul

Uluslararası Konuşmacı Sayısı: 29 kişi

Katılımcı: 7000 kişi

KOBİ Şurası Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı işbirliği ile G20 faaliyetleri kapsamında düzenlenecek “KOBİ’ler için İslami Finans Konferansı”na ev sahipliği yapmıştır.  Bu çerçevede İslami Finansın sunduğu imkanlardan KOBİ’lerin finansal sisteme katılımının artırılması ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla ne şekilde istifade edilebileceği konusu özel sektör, çok uluslu kalkınma kuruluşları, politika yapıcılar ve düzenleyici otorite temsilcilerinin katılacağı bir platformda ele alınmıştır.
Araç çubuğuna atla